Portfolio proizvoda

Serija kurseva: Business Continuity Management (BCM)

Opis konteksta

Društvene razlike u velikim ekonomskim oblastima i globalizovani kriminal ugrožavaju uspeh kompanije. Često se zanemaruje zaštita sopstvene organizacije i čitavog lanca snabdevanja od događaja sa ozbiljnim posledicama. Pronalaženje odgovora i rešenja za ove pretnje je centralni izazov za menadžment svake kompanije. Serija kurseva se neprimetno uklapa u postojeću seriju kurseva i pokriva teme upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM) i upravljanja korporativnom bezbednošću (CSM).

Profil zanimanja

Profil posla: Predstavnik za upravljanje kontinuitetom poslovanja

Predstavnici za kontinuitet poslovanja poseduju osnovna znanja i veštine i sposobnosti u vezi sa operativnim sistemima upravljanja kontinuitetom poslovanja. Oni poznaju najvažnije pravne i regulatorne osnovne uslove, kao i osnovne metode i alate.

Profil posla: Menadžer upravljanja kontinuitetom poslovanja

Menadžeri za kontinuitet poslovanja poseduju znanja i veštine i sposobnosti neophodne da sistematski identifikuju i procene opšte i specifične rizike za organizaciju i da razviju i sprovode akcione planove za sprečavanje ili izbegavanje rizika. U tom smislu, oni imaju sveobuhvatno operativno i sistematsko razumevanje BCM, poznaju najvažnije zakonske i regulatorne osnovne uslove, kao i metode i alate.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60