Pouzdanost i poverenje kroz kompetentnost

Quality Austria je akreditovana u sledećim oblastima

Akreditacija za sertifikaciju sistema menadžmenta

prema ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021-1 kao i prema odluci o akreditaciji od strane  Akkreditierung Austria po § 3 AkkG 2012 akreditacionog tela Federalnog ministarstva za digitalne i ekonomske poslove (BMDW) 

Akreditacija za sertifikaciju osoba

prema ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17024 na osnovu BGBl. lll Br. 369/2008 (BGBl. – Bundesgesetzblatt – Federalni Službeni Glasnik)

Akreditacija za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga

prema ÖNORM EN ISO/IEC 17065 kao i odluci GZ BMDW-92.716/0152/12/2013.

Pružamo najsveobuhvatniju akreditovanu ponudu u oblasti menadžment sistema u Austriji.

Pregled

Šta je akreditacija?

Akreditacija je formalna potvrda da sertifikaciono telo ispunjava određene tvrdnje i zahteve i ima nadležnost za sprovođenje sertifikacija ili ocenjivanje usaglašenosti (za sisteme menadžmenta, proizvode ili osobe).

Akreditacije dodeljuju takozvana tela za akreditaciju - u Austriji je to Federalno ministarstvo za digitalna i ekonomska pitanja.

Naše grupe proizvoda

Za koju grupu proizvoda ste zainteresovani?

Integrisani sistem menadžmenta

Organizacije se sve više fokusiraju na integraciju.

Kvalitet

Sistemi menadžmenta kvalitetom poboljšavaju performanse.

Životna sredina i energija

Promovisanje stalnog unapređenja životne sredine.

Bezbednost i zdravlje na radu

Zdravlje i bezbednost na radu jačaju organizacije.

Građevinarstvo

Menadžment kvalitetom je apsolutna potreba u građevinarstvu.

Javna administracija

Strateški faktor uspeha za javnu administraciju.

Automobilska industrija

Defekti u automobilskoj industriji imaju ozbiljne posledice.

Bezbednost hrane

Globalna tržišta i složeni proizvodi zahtevaju sigurnost uz pomoć standarda.

Zdravstvene usluge i turizam

Dinamičnom zdravstvenom sektoru potrebni su sistemi koji funkcionišu.

Transport

Održavanje visokog nivoa bezbednosti.

Rizik, sigurnost i usaglašenost

Predviđanje slučajnosti sa sistematskim pristupom.

Učenje i obrazovanje

Visok stepen inovacije zahteva kreativne strategije implementacije.

Društvena odgovornost (CSR)

Društvena odgovornost je globalna tema.

Six Sigma

Ostvarivanje dugoročnih perfomansi iznad očekivanja uz alate kvaliteta.

Sigurnost informacija

Podrška sistemu menadžmenta sigurnosti informacija.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60